umów się na spotkanie
umów się na spotkanie

Administratorem danych osobowych jest TM Buildingsystem Michał Mróz z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Karmelkowej 41 (pawilon nr 11), NIP: 8942652244, REGON: 022078841. Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@tmbuilding.pl. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest odpowiedź na kontakt zainicjowany przez wypełnienie i wysłanie formularza kontaktu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe nie będą udostępniane na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Ciebie. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator danych może w drodze pisemnej umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji usługi. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych Twoich osobowych narusza przepisy prawa. Przysługuje Ci również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Twoje dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych powyżej celów.

ODDZIAŁ KRAKÓW

ul. W. Sławka 13

  Katarzyna Rychlik
e-mail: katarzyna@tmbuilding.pl
tel. 731 781 111

ODDZIAŁ WROCŁAW

ul. Tęczowa 83 III piętro
 Paulina Mitura
e-mail: mitura@tmbuilding.pl
tel. 605 086 793
TM BUILDINGSYSTEM Michał Mróz

ul. Karmelkowa 41 pawilon 11
52-437 Wrocław

tel. 71 758 56 81

e-mail: biuro@tmbuilding.pl